Välkommen till Öppet Stadshus!

Den 20 februari bjuder Kultur- och fritidsavdelningen in föreningslivet i Skövde för att träffa oss i Stadshuset i syftet att dryfta era frågor och funderingar och att förbättra kontakterna mellan oss.


Vid ett tillfälle per månad, under kommande höst vid tre tillfällen, kommer minst två representanter från våra olika verksamheter att finnas på plats i Stadshuset för att svara på frågor från Skövdes fritids- och kulturföreningar. Även politiker från kultur- och fritidsnämnden kommer att finnas på plats.

NÄR: Tisdag 20 februari, kl 17.00-18.30
VAR: Stadshuset, entréplan

Varmt välkomna!

 

Läs mer om "Öppet Stadshus".