Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta från och med den 8 maj i någon av lokalerna som anges nedan.
Vill du rösta på valdagen den 26 maj ska du rösta i den lokal som står angivet på ditt röstkort.