E-ljudböcker

Lånetiden för e-ljudböcker är 28 dagar.
Lånade böcker rensas automatiskt från ditt konto när tiden har gått ut.
Du kan låna två böcker per vecka.
E-böcker och ljudböcker i Elib och Biblio räknas i samma kvot. Har du lånat två ljudböcker i Biblio på en vecka kommer du alltså inte kunna ladda ned en e-bok från Elib förrän nästa vecka.

Lyssna i Smartphone och surfplatta

1. Ladda ned appen Biblio

 

 

2. Välj "Bibliotek Mellansjö" under rubriken "Välj ditt bibliotek."

 

3. Logga in med lånekortsnummer (13 tecken) + PINKod (4 siffror)

 

4. Man kan hitta böcker vi sökning eller kategorier i övre vänstra hörnet.

 

5. Symbol för e-ljudbok:

 

6. Klicka på den titel du önskar låna.

 

7. Klicka på "Låna".

 

8. Klicka på "Spela".

 

9. En spelare öppnas och boken startar automatiskt.

 

För att lyssna offline trycker du på den lilla "knappen" vid boken du lånat ("Gör tillgänglig offline") och väntar till det står "Downloaded 100%". Nu kan du lyssna utan att vara uppkopplad mot Internet.

Du kan också göra dina lån i din dator om du önskar det (se nedan). Boken du lånat hämtas då automatiskt även till din Smartphone/surfplatta så att du kan lyssna där.

Gör så här för att fortsätta lyssna på din bok i Smartphone eller surfplatta, vid ett annat tillfälle

1. Öppna appen "Biblio".

 

2. Klicka på menyn (tre vågräta streck) överst till vänster på sidan och välj "Mina lån".

 

3. Välj den bok du vill fortsätta lyssna på.

 

4. Spelaren öppnas och uppläsningen startar där du slutade lyssna förra gången.

Lyssna i dator:

1. Gå till Bibliotek Mellansjös sida för e-ljudböcker

 

2. Sök efter den bok du vill läsa, klicka på den önskade titeln.

 

3. Logga in på sidan med ditt lånekortsnummer (13 siffror i en rad), och din PIN-kod.

 

4. Klicka på "Låna: Lyssna i dator" (under rubriken "Du kan låna boken i dessa format").

 

5. Klicka på "Öppna: Lyssna i dator" (under rubriken "Du kan låna boken i dessa format").

 

6. En ny flik i din webbläsare öppnas med en spelare där du kan börja lyssna direkt.

 

7. Har du också appen "Biblio" i din Smartphone eller surfplatta hamnar boken automatiskt även där om du senare väljer att lyssna där istället.

Gör så här för att fortsätta lyssna på din bok i datorn, vid ett annat tillfälle

 

1. Gå till Bibliotek Mellansjös e-bokssida.

 

2. Logga in på sidan med ditt lånekortsnummer (13 siffror i en rad) och din PIN-kod.

 

3. Klicka på "Mina sidor".

 

4. Klicka på "Mina lån".

 

5. Klicka på "Hämta e-lån" vid den aktuella titeln.

 

6. Klicka på "Öppna: Lyssna i dator".

 

7. Spelaren öppnas i en ny flik och uppläsningen startar där du slutade lyssna förra gången.

Lånetid

Lånetiden för E-ljudböcker är 28 dagar.

Lånade böcker rensas automatiskt från ditt konto när lånetiden har gått ut.

Du kan låna två böcker per vecka/sjudagarsperiod.
Sjudagarsperioden räknas från den först lånade boken.
E-böcker och ljudböcker i Elib och Biblio räknas in i samma kvot. Har du lånat två ljudböcker i Biblio på en vecka kommer du alltså inte kunna ladda ned en e-bok från Elib förrän nästa vecka