Showroom, Nyeport

Showroom på Nyeport är ett rum med många olika användningsområden.

Platser

Upp till 30 personer

Utrustning

  • Kanon (projektor)
  • Spegelvägg (bakom draperierna)
  • Whiteboard
  • Blädderblock


Bokning

Det är kostnadsfritt att hyra lokaler hos Nyeport, såvida aktiviteten är ungdomsrelaterad och inte har ett vinstdrivande syfte. Samtliga lokaler är drogfria.

Kontakta Nyeport för bokning och mer information: