Detaljbiljd från Stadsmuseets basutställning

Stadsmuseets basutställning

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Basutställningen kring Skövdes historia visas på Stadsmuseet: Tillsvidare

Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. Oavsett om de har bott i staden i hela sina liv eller bara passerat förbi har de gjort ett avtryck i Skövdes historia. i den här utställningen möter du stadens skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler.

Utställningen är indelad i fem teman:

  • Hälsa och sjukdom
  • Nöjen
  • Arbete och skola
  • Brott och straff
  • Boende och byggande


Här kan du titta, lyssna, känna, leka, arbeta eller bara vila en stund. Förundras, förfasas och fascineras!

VAR: Stadsmuseet, Skövde Kulturfabrik
NÄR: Tillsvidare