Lotteritillstånd

För att en förening ska få sälja lotter, behöver föreningen ansöka om ett lotteritillstånd hos kultur- och fritidsavdelning..

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Lotteriinspektionen är det statliga organet som har ansvar för lotterier, och i Skövde kommun är det kultur- och fritidsavdelningen som är tillståndsmyndighet. Mer information om lotterier finns på Lotteriinspektionens hemsida.

Om en förening vill arrangera bingospel, är det Länsstyrelsen som har har hand om dessa bingotillstånd.

Ansökan

För att arrangera föreningslotterier så ska föreningen ansöka enligt nedanstående rutin. Ansökning sker via en e-tjänst som finns under rubriken Länkar.

Rutin för ansökan om föreningslotterier.

Lotteritillstånd
En förutsättning för att arrangera ett lotteri är att föreningen har ett lotteritillstånd som gäller i tre år, ansökan görs via en e-tjänst, se under Länkar. Tillståndet/registreringen kostar 300 kronor och betalas direkt i e-tjänsten. När treårsperioden gått ut ska en ny ansökan om registrering göras.

Lotterianmälan
Efter att föreningen fått ett lotteritillstånd så kan föreningen under treårsperioden arrangera ett eller flera lotterier, varje enskilt lotteri ska anmälas till fritidskontoret via e-tjänsten, se under Länkar.

Senast två månader efter det att lotteriet startat ska föreningen betala in kontrollantarvode, motsvarande tre procent på insatsbeloppet. Även detta görs via e-tjänsten. Insatsbelopp är lika med antalet lotter x lottpriset.

Lotteriredovisning
Senast två månader efter avslutat lotteri ska föreningen redovisa lotteriet till lotteriets kontrollant via e-tjänsten.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, har kultur- och fritidsavdelningen ansökningsblanketter för att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.

Kontakta Camilla Hammarström, 0500-49 80 00.