Anläggningsbidrag

Bidrag som avser att stödja förening som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt har en kostnad för lokal eller anläggning.

Bidrag för föreningar som är registrerade som bidragsberättigad ungdomsförening hos Skövde kommun.

Villkor:

  • Lokalen/anläggningen skall vara belägen i Skövde kommun
  • Lokalen/anläggningen skall vara föreningsägd alternativt långfristigt hyrd eller motsvarande (styrkes genom avtal)
  • Lokalen/anläggningen skall användas regelmässigt av föreningen och verksamheten skall i huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7–20 år.

 

Ansökan

Bidraget söks via Interbook GO.

Mer information

För mer information se dokument Information om föreningsbidrag ungdomsverksamhet.