Bidrag för särskilda insatser eller projekt

Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.

Bidrag för föreningar som är registrerade som ungdomsförening.

Bidraget är på max 20 000 kr, och Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilken insats/projekt som tilldelas bidraget.

Ansökan

Ansökan görs via fritidskonsulent på Kultur- och fritidsavdelningen.