Investeringsbidrag

Investeringsbidraget är till bidragsberättigade föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler.

Bidraget är avsett att ge ekonomiskt stöd vid inköp av inventarier eller i samband med periodiskt underhåll av anläggning/lokal som bedöms viktigt för Skövde kommun.

Ansökan

För investeringsbidraget gäller att beloppet i ansökan ska överstiga ett halvt basbelopp samt att ansökan ska vara kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast 1 mars.

Samtliga medel för 2018 är tilldelade.

Kontakta Kultur- och fritidsavdelningen för mer information och ansökningsblanketter.