Ledarutbildningsbidrag

Bidrag för deltagande i central eller regional ledarutbildning samt anordnande av lokal utbildning.

Bidrag för föreningar som är registrerade som bidragsberättigad ungdomsförening hos Skövde kommun.

Ansökan

Bidraget söks via Interbook GO och betalas ut med bestyrkta kostnader för kursavgift, resekostnad och kursmaterial.

Mer information

För mer information se dokument Information om föreningsbidrag ungdomsverksamhet.