Lokalbidrag (hyresbidrag)

Bidrag som avser att stödja förening som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt har en kostnad för lokal eller anläggning.

Bidrag för föreningar som är registrerade som bidragsberättigad ungdomsförening hos Skövde kommun samt registrerade bidragsberättigade bygdegårdsföreningar.

Villkor:

  • Lokalen skall vara belägen i Skövde kommun.
  • Avtal om uthyrning skall i förväg godkännas av Kultur och fritidsnämnden.
  • Lokalen skall användas regelmässigt av föreningen och verksamheten skall i huvudsak vara avsedd för åldersgruppen 7-20 år.

 

Bidrag betalas ut med 75 % av godkända nettolokalkostnader (lokalhyra, arrendekostnad, förbrukningsartiklar, försäkring, räntekostnad, mindre underhållsåtgärder samt konsumtionsavgifter). Dock högst 25 grundbelopp per förening och år.

Ansökan

Bidraget söks via Interbook GO.

Mer information

För mer information se dokument Information om föreningsbidrag ungdomsverksamhet.