Ränte- och amorteringsfritt lån

Det ränte- och amorteringsfria lånet avser att stödja bidragsberättigade idrottsföreningar i Skövde kommun (ungdom-, handikapp- och bygdegårdsföreningar).

Lån kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr anläggning vilken är belägen i Skövde kommun.

Lånet är till för investering i föreningsanläggningar vad gäller ny-, till- eller ombyggnad av anläggning, förbättrings- och reparationsarbeten av anläggning, inköp av fast inredning i föreningslokaler samt inköp av inventarier i samband med utökning av förenings lokal eller anläggning.

  • Sista ansökningsdatum för RoA-lån är den 30 april.
  • Beviljat RoA-lån ska vara utnyttjat under perioden 1/1-31/12 från det årsskifte som följer efter beslutsdagen.
  • Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 10 år.

 

Ansökan

Kontakta Kultur- och fritidsavdelningen för mer information och ansökningsblanketter.