Startbidrag

En nystartad eller vilande idrottsförening, som bedrivit regelbunden verksamhet under minst 3 månader, kan söka startbidrag.

Det är möjligt att erhålla startbidraget tills dess att reguljära bidrag kan betalas ut. Medlemsmöte ska ha hållits där styrelse och revisorer utsetts, samt stadgar antagits.

Ansökan

Kontakta Kultur- och fritidsavdelningen för mer information och ansökningsblanketter.