Subventionerad lokalhyra

Bidraget ges till registrerade föreningar i Skövde kommun som hyr en, i Skövde kommun, registrerad bygdegård.

Bidrag för registrerade föreningar i Skövde kommun.

Bidragsberättigade föreningar i Skövde kommun får 80 % i subvention, övriga registrerade föreningar i Skövde kommun får 50 % i subvention.

Ansökan

Bidraget söks via Interbook Go.