bilder från lovaktiviteter bild1bilder från lovaktiviteter bild2bilder från lovaktiviteter bild3bilder från lovaktiviteter bild4

Sök pengar till lovaktiviteter!

Nu kan föreningar i Skövde kommun söka öronmärkta pengar från socialstyrelsen för att kunna genomföra gratis lovaktiviteter!

Lovaktiviteterna som föreningarna erbjuder ska rikta sig till barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. 

Syftet med det statliga bidraget är att:

 Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet.

Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.

Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Läs mer om bidragets förutsättningar här

Vill din förening eller organisation ta del av detta kontakta oss!

Kulturstrateg

Marika Ekström

marika.ekstrom@skovde.se

Barn- och ungdomsstrateg

Gabriel Johansson

gabriel.johansson@skovde.se