Dags att nominera till årets kulturstipendium!

För att uppmuntra kulturutövare med en tydlig anknytning till Skövde kommun delar kultur- och fritidsnämnden ut två kulturstipendier på 10 000 kronor varje år. Nu är det dags att nominera till årets stipendium.

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet.

Stipendiaten ska ha en tydlig anknytning till Skövde. 

Nominering/Ansökan

Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium, i båda fallen med motivering, ska vara Skövde kommun, kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 15 april 2019.

Ansökan skickas digitalt till:
 kulturochfritidsnamnden@skovde.se

eller

Ansökan skickas via post till:
 
Skövde kommun
 Kultur- och fritidsavdelningen
 541 83 Skövde

Utdelning

Stipendiater utses vid ett kultur- och fritidsnämndssammanträde efter ansökningstidens utgång och delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Stipendiet instiftades 1964, då Kulturhuset byggdes, och har delats ut sedan dess. Reglemente och tidigare stipendiater hittar du under Mer information.