Stipendium till kulturutövare med funktionsvariation

Årets kulturutövare är ett stipendium instiftat av Kultur- och fritidsnämnden och riktar sig till kulturutövare i Skövde kommun med någon form av funktionsvariation.

Syftet med stipendiet är att belöna och uppmuntra personer med funktionsvariation, som brinner för kultur i olika former i sitt kulturutövande och är en inspirationskälla för andra. Stipendiet är på en summan av 5 000 kronor. I nomineringsprocessen är funktionshindersrådet i Skövde kommun med.

Nominering

Nominera till Årets kulturutövare