fotomontage

Kulturstipendium

För att uppmuntra kulturutövare med en tydlig anknytning till Skövde kommun delar kultur- och fritidsnämnden ut två kulturstipendier på 10 000 kronor varje år. Kultur- och fritidsnämnden delar även ut ett Honorärspris årligen till någon person i Skövde kommun som gjort en kulturgärning under många år.

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet.

Stipendiaten ska ha en tydlig anknytning till Skövde. 

Nominering/Ansökan

Kulturstipendiet föregås av ett nomineringsförarande. Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium, i båda fallen med motivering, ska vara Skövde kommun, kulturavdelningen tillhanda senast 15 april.

Kandidater till Skövde kommuns Honorärspris lämnas av ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden. 

Ansökan skickas digitalt till:
 kulturochfritidsnamnden@skovde.se

eller

Ansökan skickas via post till:
 
Skövde kommun
 Kulturavdelningen
 541 83 Skövde

Utdelning

Stipendiater utses vid ett kultur- och fritidsnämndssammanträdet i juni och delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Stipendiet instiftades 1964, då Kulturhuset byggdes, och har delats ut sedan dess. Reglemente och tidigare stipendiater hittar du i högerspalten.