Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Mellersta Billingen: Nr 19-41

Mellersta Billingen präglas av stora ädellövskogar och en mosaik av betade hagmarker och porlande bäckar.

Mellersta Billingen präglas framförallt av de väldiga lövskogar som breder ut sig i sluttningen. Här finns också ett småskaligt odlingslandskap med mindre åkerlappar och betade hagmarker. Längs de små bäckarna som rinner nerför sluttningen kan man studera de lagrade bergarterna. Floran är mestadels rik. På platån finns vidsträckta högmossar med vildmarkskaraktär.