Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

20. Norra brottet med rastplats

Väster om Cementas norra stenbrott finns en utsiktsplats med en geologisk utställning.

Stora stenblock med olika typer av fossil ligger utlagda, bland annat kan man se ortoceratiter (bläckfiskskal) och stromatoliter (förstenade bakteriekolonier). På plats har man också fin utsikt över Skövde stad.

I Norra brottet pågår fortfarande brytning av kalksten för att tillverka cement. Brottet är mycket intressant då stora mängder fossil kan påträffas här. Guidade turer ordnas av Cementa. Vid dessa kan du knacka ut en egen fossil, till exempel en ortoceratit som levde för 400 miljoner år sedan. I bergspringorna häckar idag skogsduvor.

Utsiktsplatsen nås enklast från Södra Bergvägen.