Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på Hållsdammsbäcken

21. Hållsdammsbäcken

Hållsdammsbäcken rinner fram i en djup sprickdal på Billingen. Söder om Hållsdammen är Billingens diabasplatå sönderdelad av ett tiotal långsmala sprickdalar.

Den bäst utvecklade och mest orörda sprickdalen är den som Hållsdammsbäcken rinner fram i. Tiometer höga diabasväggar omger bäcken på vissa ställen.

Botten är fylld av stora block täckta med mossor som trivs i den fuktiga miljön. Området är känsligt och ravinen är biotopskyddad.