Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild på nypon

27. Mosebacke

Mosebacke är en markant kulle med gräsmarker som betas. Enebuskar och nypon pryder marken och ståtliga hagmarksgranar, ek och fågelbär ger området dess karaktär.

Svarthättan sjunger i trädens kronor medan törnsångare och ärtsångare trivs bäst i de lägre buskagen. Öster om Mosebacke finns frodig ädellövskog med rik och intressant flora.

Hagmarkerna vid Mosebacke ligger vid Rånnavägen på cykelavstånd från Skövde och lämpar sig väl för vårens utflykter.