Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

28. Betesmarkerna vid Brona

Betesmarkerna vid Brona är sandiga och det finns rikligt med färggranna torrängsväxter som smällglim, tjärblomster, kärringtand och getväppling.

Betesmarkerna vid Brona är även känt för sin rika fjärilsfauna. Soliga sommardagar kan du få se den sällsynta och värmeälskande hökblomsternätfjärilen fladdra över markerna. I de mer lundartade delarna hittar du skogsknipprot och skogsnycklar.

Området nås från Rånnavägen eller Mariestadsvägen.