Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

29. Skåningstorpskärret

Skåningstorpskärret är ett litet extremrikkärr med stora naturvärden. Under sommaren blommar blodnycklar, vaxnycklar, flugblomster och kärrknipprot (på bilden) här.

I källbackarna svävar kransalger och fina ytor med axag finns i källmynningarna. Kärrflikmossan och flera andra ovanliga mossor pryder kärret. Ta med en lupp och förundras över mossorna som i förstorning liknar gröna snökristaller.

Området kan nås via en avtagsväg vid Mareistadsvägen , väg 26, eller anslutning från Billingeleden.