Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

30. Mölltorps hage

Mölltorps hage ligger sydväst om Rånnas försöksgård. Här finns en fin flora med ormrot, darrgräs, slåttergubbe och sällsynta daggkåpor.

I hagens övre delar går kalkstenen i dagen. Här finns, liksom vid Smedsgården i söder, frameroderade kalkväggar. Vidsträckta mattor av ramslök blommar längs Rånnaån på våren. I de mer igenväxta delarna finner man lundväxter som vätteros, tvåblad, lundviol och tandrot.

Billingeleden med angränsade slingor går genom området. Parkering finns vid Rånna gård.