Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

34. Kulaboda

Vid Kulaboda finns en vacker hassel- och ekbacke. Källor från lerskifferlagret översilar sluttningen och marken nedanför.

I botten av en skvalränna, som skurits ut av inlandsisen, ligger ett av Nordbillingens få rikkärr. Smörboll, tätört, slåtterblomma och många fler arter pryder detta lilla källkärr.

Tack vare röjning hålls kärret öppet och kan fortsätta att bjuda besökare på sommarens blomsterprakt!

Området är biotopskyddat och ligger strax norr om Liden.