Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

35. Sluttningsskogar nedanför Jutaberget

Nedanför Jutaberget bär skogarna spår av det äldre odlingslandskapet med gott om gamla hamlade askar och almar.

På träden kan flera intressanta lavar påträffas, tex almlav och lunglav. En ängsgranskog med grov gran och rik lundflora ligger i den norra delen. Billingenleden går i kanten av området ovanför rasbranten.