Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Bild från Stöpens motionsspår

36. Stöpens lövskog

Väster om Stöpen finns ett stort ädellövsskogsområde med rik lundflora. Garpängsbäcken rinner genom norra delen av området och i söder finns källpåverkade partier.

Ek, björk och hassel dominerar området, med inslag av bland annat ask, sälg och gran. I den typiska lundfloren märks långsvingel, stinksyska, gulsippa, tandrot och hässelklocka.

Ett motionsspår går genom området som är lättillgängligt och ligger på cykelavstånd från Stöpen.