Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

37. Luttrans dalgång

Luttrans dalgång visar upp vackra exempel på djupt nedskurna raviner och meanderlopp söder om Stöpen.

Ån slingrar sig fram och på flera ställen finns strandbrinkar med småskred samt antydan till så kallade korvsjöar. Vattnet är kalkrikt och kommer från småbäckarna på Billingens östsluttning. Öring finns i vattnet vilket visar på god vattenkvalitet. Med lite tur kan kungsfiskare, och vintertid även strömstare, beskådas.

Öster om Luttran finns Sörbylund ett stort sanddynsområde.