Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bild på odlingslandskapet i Berg

Nordbillingen: Nr 42-56

Nordbillingen erbjuder besökaren många spännande miljöer exempelvis på kalkstensplatån, i odlingslandskapet samt spännande vattenfall och sprickdalslandsskap.

Nordbillingen erbjuder många spännande miljöer på kalkstensplatån i Berg. Vid Stolan kan alunskiffer och kalksten studeras i gamla dagbrott. Odlingslandskapet står i sin fulla prakt i Högsböla ängar och Silverfallets vattenfall imponerar. Kamelandskapet vid Lerdala är mjukt, kraftigt kuperat och bjuder på vida utblickar mot Kinnekulle. Klyftamon kontrasterar med ett sprickdalslandskap med karga hällmarkstallskogar och orörda våtmarker.