Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild från Sotaliden/Stolan

49. Sotaliden och Stolan

Vid Stora och Lilla Stolan skedde tappningen av den Baltiska issjön för 10 000 år sedan! Här kan man studera renspolade sandstenshällar och en ränna som eroderats fram.

Här syns även rester från brytning av sandsten, alunskiffer och kalksten. Vid Stolan finns gruvgångar i alunskiffern och gamla kalkstensbrott. Längre ner i sluttningen finns ett vattenfyllt sandstensbrott som idag används som fiskesjö.

Vid Sotaliden har du fin utsikt mot Klyftamon och Kinnekulle. Här finns fuktiga ängs- och betesmarker med rik flora. I Stolan finns en kulturstig och vid Sotaliden en anslutning till Billingeleden.

Parkering finns vid Timmersdalavägen.