Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Östra Skövde: Nr 57-69

Östra Skövde domineras av åar och åraviner, våtmarker, skogar och den vackra fågelsjön, sjön Östen.

I slättlandskapet öster om Skövde är åarna och åravinerna ett säreget inslag. Här finns orörda skogar, våtmarker som är attraktiva rastplatser för flyttande fågel och fina öringvatten. Ändmoränerna vid Igelstorp höjer sig markant över terrängen och har en intressant torrängsflora. Östen i norr är en fågelsjö av högsta klass som framförallt är känd som rastplats för tusentals sångsvanar och tiotusentals gäss.