Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Östra Skövde: Nr 57-69

Östra Skövde domineras av åar och åraviner, våtmarker, skogar och den vackra fågelsjön, sjön Östen.

I slättlandskapet öster om Skövde är åarna och åravinerna ett säreget inslag. Här finns orörda skogar, våtmarker som är attraktiva rastplatser för flyttande fågel och fina öringvatten. Ändmoränerna vid Igelstorp höjer sig markant över terrängen och har en intressant torrängsflora. Östen i norr är en fågelsjö av högsta klass som framförallt är känd som rastplats för tusentals sångsvanar och tiotusentals gäss.