Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Sydbillingen: Nr 1-18

Sydbillingen präglas av våtmarker, rasbranter, kalkstensplatåns hagmarker och hänförande utsikter.

Sydbillingens platå präglas av enorma våtmarker. Rasbranterna är imponerande i norr och här finns orörda skogar med rik flora. I söder är det mjukare övergångar till den kalkstensplatå som Sjogerstad och Häggum ligger på. Den kalkpåverkade floran märks tydligt i hagmarkerna och rikkärren. På sydsluttningen erbjuds en fantastisk utsikt mot platåbergen på Falbygden.