Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Sydbillingen: Nr 1-18

Sydbillingen präglas av våtmarker, rasbranter, kalkstensplatåns hagmarker och hänförande utsikter.

Sydbillingens platå präglas av enorma våtmarker. Rasbranterna är imponerande i norr och här finns orörda skogar med rik flora. I söder är det mjukare övergångar till den kalkstensplatå som Sjogerstad och Häggum ligger på. Den kalkpåverkade floran märks tydligt i hagmarkerna och rikkärren. På sydsluttningen erbjuds en fantastisk utsikt mot platåbergen på Falbygden.