Ett flygfoto över Billingens fritidsområde

Bakgrund

I Programförklaring för Skövde mandatperiod 2015–2018, antagen av kommunfullmäktige, slås fast att Billingen ska fortsätta att utvecklas.

Visionen Billingen 2020 – för själ och hjärta innehåller ambitionen om att Billingen ska utvecklas till att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

I januari 2016 presenterade Allians för Skövde och ägarna till First Hotel Billingehus gemensamma planer för att utveckla Billingen i enlighet med ambitionen i programförklaringen. I maj 2016 godkände kommunfullmäktige en avsiktsförklaring. Utifrån avsiktsförhandlingen förhandlades tre avtal fram och godkändes av fullmäktige i december 2016.

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta Slutrapport Billingeprojektet som en inriktning för utvecklingen av Billingen. Fullmäktige fattade också beslut om att under åren 2018–2020 avsätta 257 miljoner i investeringsmedel för genomförandet.

I december 2017 togs det "första stavtaget" för genomförandet av projektet och arbetet på plats på området drog igång på allvar.