Bild på två barn i skidbacken

Billingebacken

Billingebacken förlängs och byggs ut med ytterligare en nedfart. En gondollift anläggs som knyter ihop berget med staden.

Därmed får Billingen en ytterligare entré och tillgängligheten ökar avsevärt. Billingebacken blir ett levande område som används året om. Under vintern kommer besökarna att erbjudas flera olika nedfarter och på sommaren kommer downhillåkare kunna använda lift- och backsystemet. En separat downhillbana med flera spår kommer att anläggas.

Gondollift 

Billingens fritidsområde görs mer tillgängligt och knyts samman med staden genom en ny entré med parkering i dalen. Från den nya entrén kommer en gondollift ta besökarna upp till toppen och det nya Vasaloppscentret som utgör navet för hela området. Den nya gondolliften kommer vara i drift hela året för att erbjuda skidåkare, cyklister, motionärer och besökare till Billingen en bekväm resa upp till toppen. En gondollift innebär att även röreslehindrade på ett enkelt sätt ges tillgång till utbudet på berget. Vid dalstationen byggs en stor parkeringsplats, värmestuga, lifthus samt garage och servicehus för driftpersonalens fordon och utrustning.

Vinteraktiviteter

Dagens skidbacke får ett rejält lyft genom att den befintliga delen byggs ut samt att en ytterligare nedfart från toppen anläggs. I den nedre delen av backen anläggs en barnbacke med rullband som lift och vid en avgränsad del i mitten av backen blir det plats för en funpark. Med utvecklingen av backen kommer ett attraktivt skidområde skapas som kan locka besökare från hela södra och västra Sverige.

Skidbacken kommer likt längdskidspåren att snöläggas med hjälp av ett automatiserat system med snökanoner. Genom systemet optimeras snöproduktionen för att snabbare och mer energieffektivt kunna producera snö för skidområdet. Mer om vinsterna med automatisterat system finns att läsa under avsnittet om motionsspår.

Sommaraktiviteter

Downhill är en starkt växande sport och nya attraktiva spår i Billingebacken kommer att locka många besökare till backen även under sommarhalvåret. Ett spår kommer att byggas som går i skidbacken och ett spår i terrängen vid sidan om backen. Spåret kommer att anpassas efter de förutsättningar som skidbacken har. Hoppen och variationerna i funparken utnyttjas även till downhillspåret. I terrängen vid sidan av backen samt på toppen av backen finns möjlighet att utveckla naturspåren och på så sätt utnyttja Billingebackens fallhöjd till utmanande cykling för mer avancerade cyklister. Befintliga naturstigar kommer att röjas och säkras upp med dränering och slitlager som håller även vid regnigt väder.

Ytterligare en aktivitet som möjliggörs i och med utvecklingen av backen är grässkidåkning. Istället för slalom på snö kan åkarna använda ett par grässkidor som är uppbyggda av rullband och som rullar nedför backen även när det är barmark.

Bilder och illustrationer