Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Utveckling av Billingebadet

Utomhusbadet på kanten av Billingen är ett unikt bad med fantastisk panoramautsikt över staden och omgivningarna.

Badet kommer att rustas upp för att locka såväl motionärer som andra badsugna besökare. Ytorna runt bassängerna kommer förbättras för att möjliggöra för andra aktiviteter i anslutning till badet.

Vid upprustning av badet sker det med fokus på ytskikt och miljö. Ytskikt, våtgrupper och omklädningsrum kommer att renoveras. Vid badet pågår just nu en återställning efter att ny dränering monterats. 

Billingebadet erbjuder, utöver tre bassänger, även ytor som kan användas för andra aktiviteter såsom yoga och grillning. I direkt anslutning till badet kommer även viss förtäring att erbjudas. En upprustning gör badet till en attraktiv del av Billingens fritidsområde.