Skiss över det nya konstsnöspåret.

Illustrationsskisser

Här finns illustrationsskisser som beskriver hur ombyggnationen av Billingens fritidsområde kan komma att se ut. Klicka på illustrationerna för att ladda ner dem i fullupplöst format. Foto: Krook & Tjäder.

Översta bilden: Konstsnöspåret på Billingens fritidsområde kommer vara klart säsongen 2018/2019. Spåret kommer att bli 10 kilometer långt och vara 12 meter brett på vissa partier.

En skiss över barmarksspåren på Billingen
Kombispåret på Billingens fritidsområde kommer vara klart säsongen 2018/2019. Spåret kommer att bli 10 kilometer långt och vara 12 meter brett på vissa partier. Spåret kommer att kunna användas för såväl cykling, löpning och andra motionsformer.

Översiktskarta över konstsnöspår och kombispårÖversiktskarta på den nya dragningen för konstsnöspåret/kombispåret.

Skiss på bron över Åsbotorpsvägen
En bro över Åsbotorpsvägen kommer göra det möjligt för besökarna att ta sig till och från Billingecentret på ett enkelt och säkert sätt. 

Skiss över Billingens portalbyggnad 
När besökaren kommer upp på berget möts de av en portalbyggnad med en reception som välkomnar till Billingens fritidsområde. Portalbyggnaden kommer vara pilformad och ligga i nära anslutning till befintlig parkeringen och ska fungera som ett informationscenter för hela området. 

Utskikt från Billingeportalen ner mot Billingecentret.
Utskikt från Billingeportalen ner mot Billingecentret.

Vy från Billingecentret med Billingeportalen i horisonten.
Vy från Billingecentret med Billingeportalen i horisonten. 

 Vy över Billingebacken, den pilformade Billingeportalen och Billingecentret.
Vy över Billingebacken, den pilformade Billingeportalen och Billingecentret.

Vy över konstsnöspåret/kombispåret som går under Åsbotorpsvägen innan besökarna kommer in mot Billingecentret.
Vy över konstsnöspåret/kombispåret som går under Åsbotorpsvägen innan besökarna kommer in mot Billingecentret.

Vy över den tilltänkta bussagatan, parkeringen, dalstationen, gondolliften och Billingebacken.
Vy över den tilltänkta bussagatan, parkeringen, dalstationen, gondolliften och Billingebacken. 

En gondollift ta besökarna upp till toppen och det nya Billingecentret som utgör navet för hela området.
En gondollift ta besökarna upp till toppen och det nya Billingecentret som utgör navet för hela området.

 Med gondolliften från Dalvägen innebär det att fritidsområdet får en ytterligare entré och bidrar till ökad tillgänglighet.
Med gondolliften från Dalvägen innebär det att fritidsområdet får en ytterligare entré och bidrar till ökad tillgänglighet.

Vy från Billingebackens topp där gondolliften anländer.
Vy från Billingebackens topp där gondolliften anländer. 

Ritning över korsningen Dalvägen/Ekängsvägen där den tilltänkta bussgatan, parkeringen och gondolliften kommer att byggas.
Ritning över korsningen Dalvägen/Ekängsvägen där den tilltänkta bussgatan, parkeringen och gondolliften kommer att byggas.