Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5Slideshow imagebild6Slideshow imagebild7Slideshow imagebild8

Utveckling av motionsspår

Spåren på toppen av Billingen kommer att utökas och utvecklas till säsongen 2018/2019.

Under vinterhalvåret kommer skidåkare kunna nyttja 10 kilometer konstsnöspår med belysning. Utvecklingen innebär att Billingens konstsnöspår kommer sticka ut i södra och västra Sverige. På sommarhalvåret fungerar sträckan som motionsspår för en rad olika barmarksaktiviteter, exempelvis rullskidåkning, löpning och cykel.

Vinteraktiviteter

De nya konstsnöspåren kompletterar de befintliga spåren och blir därmed ett av södra och västra Sveriges längsta skidspår med möjlighet till snöproduktion på totalt 10 kilometer. Slingorna kommer att breddas till 12 meter för att möjliggöra fler spår i bredd samt åkning åt båda håll. Det nya 10-kilometersspåret kommer ha belysning på hela sin längd och vara upplyst under vinterhalvårets mörka månader. Billingens fritidsområde blir en snösäker destination.

Sommaraktiviteter

Skövde har en stark cykelkultur och Billingen ska erbjuda cyklister som ger sig ut i mountainbikespåren olika svårighetsgrader. Ett mountainbikespår är ungefär lika brett som en cykel och slingrar sig fram genom skogen, över rötter och stenar. Nuvarande mountainbikespår kommer att kompletteras med ytterligare spår som erbjuder både mer tekniska partier och kraftig utförsåkning samt enklare spår som passar för nybörjare. Motionsspåren kommer även i framtiden att fungera som spår för löpare, gångare, cyklister med flera. Dessutom blir de mer tillgängliga för barnvagnar och rullstolar.

Utvecklad snöproduktion

Ett automatiserat snösystem kommer att byggas som säkerställer en kostnadseffektiv och driftssäker snötillverkning. Det har många fördelar gentemot ett manuellt system. Bland annat produceras snö snabbare och mer miljövänligt. Det nya systemet kommer att känna av när temperaturen är på rätt nivå för att producera snö. Snöproduktionen påbörjas alltså automatiskt när förutsättningarna är rätt.

Målet med den nya snösystemet är att skapa en effektiv snöproduktion med så lite påverkan på miljö och omgivning som möjligt. Med en automatiserad snöproduktion minskas snöläggningstiden jämfört med ett manuellt system. Det leder till både lägre energiförbrukning och lägre vattenförbrukning.

Lägre energiförbrukning

En kortare snöläggningstid leder till färre antal drifttimmar på pumpar, kompressorer och kanoner med den samlade vinsten att anläggningen ger ifrån sig mindre utsläpp. Dessutom behöver anläggningen inte samma handpåläggning som ett manuellt system med resultat att driftpersonalens fordon inte behöver användas i samma utsträckning.

Lägre vattenförbrukning

Med det automatiska systemet minskas vattenförbrukningen jämfört med ett manuellt.