Vasaloppscentret och pågående byggnation bild1Vasaloppscentret och pågående byggnation bild2Vasaloppscentret och pågående byggnation bild3Vasaloppscentret och pågående byggnation bild4Vasaloppscentret och pågående byggnation bild5Vasaloppscentret och pågående byggnation bild6Vasaloppscentret och pågående byggnation bild7Vasaloppscentret och pågående byggnation bild8Vasaloppscentret och pågående byggnation bild9Vasaloppscentret och pågående byggnation bild10Vasaloppscentret och pågående byggnation bild11Vasaloppscentret och pågående byggnation bild12

Utveckling av navet i området

Billingecentret och området vid dagens pulkabacke ska bli den centrala knutpunkten på Billingen. Sprängningsarbeten är nu avslutade och arbeten med ny fasad påbörjas inom kort. Invändigt pågår arbete med innerväggar och installation.

Navet i området 

Billingecentret utgör områdets nav och knyter samman alla aktiviteter som finns tillgängliga på Billingens fritidsområde. Som besökare kommer man uppleva ett sammanhängande och lättöverskådligt område. 

Billingecentret

När besökaren fortsätter in på området kommer den till den byggnad som idag kallas Blå Hallen. Den byggnaden ska omvandlas till ett center för besökarna, Billingecentret. Här ska det finnas allt från uthyrning av utrustning till vallabod, cykelverkstad, omklädningsrum med bastu och värmestuga. Därtill byggs nya lokaler för personal samt förrådsyta för föreningar att hyra. Ett nytt våningsplan byggs inne i byggnaden vilket ger en total yta på cirka 2 400 kvadratmeter. I cirka en tredjedel av Billingecentret kommer det att finnas möjlighet för externa aktörer att driva verksamhet som stärker områdets attraktionskraft.

För att besökare på ett enkelt sätt ska kunna ta sig in och ut från Billingecentret öppnas flera entréer. Två broar kommer byggas som leder in till våning två i centret, den ena från sidan vid Arne Sandbergs väg och den andra från sidan som vetter mot Alphyddevägen. De båda entréerna knyts ihop med en terass som gör det enkelt att ta sig mellan Billingebacken och spårområdet. Dessa anslutningar gör det enkelt att komma in i Billingecentret även med barnvagn och rullstol vilket stärker områdets tillgänglighet. Ytterligare en entré kommer att byggas som vetter mot en ny parkering som anläggs i nära anslutning till byggnaden. För att Billingecentret ska smälta in i området på ett naturligt sätt kommer byggnaden få en ny träfasad samt ett gräsbeklätt tak, så kallat sedumtak.

Sammanlänkning

Den nya tunneln och spåret under Alphyttevägen binder samman stadion och spårområdet med Billingecentret för de aktiva motionsutövarna. För de som vill promenera anläggs nya gång- och cykelvägar från Billingecentret som ansluter till befintliga vägar.

Aktivitetsområde

Mellan Billingeportalen och Billingecentret ligger idag en pulkabacke. Området kommer även i framtiden att fungera som ett område för pulkaåkare men även fyllas med andra aktiviteter. Det kommer finnas grillplatser och picknickbord. På sommarhalvåret förvandlas delar av området till en cykelbana, så kallad pumptrack. En pumptrackbana stärker Billingens fritidsområde som cykeldestination och bidrar till att området blir mer levande året om.