Bild på Vasaloppscentret

Utveckling av navet i området

Billingecentret och området vid dagens pulkabacke ska bli den centrala knutpunkten på Billingen.

Navet i området 

Billingecentret utgör områdets nav och knyter samman alla aktiviteter som finns tillgängliga på Billingens fritidsområde. Som besökare kommer man uppleva ett sammanhängande och lättöverskådligt område. 

Billingeportalen

När besökaren kommer upp på berget möts de av en portalbyggnad med en reception som välkomnar till Billingens fritidsområde. Portalbyggnaden kommer vara pilformad och ligga i nära anslutning till befintlig parkeringen och ska fungera som ett informationscenter för hela området. Byggnaden kommer även inrymma en butik samt cafeteria.

Billingecentret

När besökaren fortsätter in på området kommer den till den byggnad som idag kallas Blå Hallen. Den byggnaden ska omvandlas till ett center för besökarna, Billingecentret. Här ska det finnas allt från uthyrning av utrustning till vallabod, cykelverkstad, omklädningsrum med bastu och värmestuga. Därtill byggs nya lokaler för personal samt förrådsyta för föreningar att hyra. Ett nytt våningsplan byggs inne i byggnaden vilket ger en total yta på cirka 2 400 kvadratmeter. I cirka en tredjedel av Billingecentret kommer det att finnas möjlighet för externa aktörer att driva verksamhet som stärker områdets attraktionskraft.

För att besökare på ett enkelt sätt ska kunna ta sig in och ut från Billingecentret öppnas flera entréer. Två träbroar kommer byggas som leder in till våning två i centret, den ena från sidan vid Arne Sandbergs väg och den andra från sidan som vetter mot Alphyddevägen. De båda entréerna knyts ihop med en terass som gör det enkelt att ta sig mellan Billingebacken och spårområdet. Dessa anslutningar gör det enkelt att komma in i Billingecentret även med barnvagn och rullstol vilket stärker områdets tillgänglighet. Ytterligare en entré kommer att byggas som vetter mot en ny parkering som anläggs i nära anslutning till byggnaden. För att Billingecentret ska smälta in i området på ett naturligt sätt kommer byggnaden få en ny fasad samt ett gräsbeklätt tak, så kallat sedumtak.

Sammanlänkning

Billingeportalen och Billingecentret binds samman genom att ett promenadstråk byggs mellan de båda byggnaderna. Det innebär en sammanlänkning av området och att besökarna på ett naturligt sätt leds mellan Billingeportalen och Billingecentret.

Aktivitetsområde

Mellan Billingeportalen och Billingecentret ligger idag en pulkabacke. Området kommer även i framtiden att fungera som ett område för pulkaåkare men även fyllas med andra aktiviteter. Det kommer finnas grillplatser och picknickbord. På sommarhalvåret förvandlas delar av området till en cykelbana, så kallad pumptrack. En pumptrackbana stärker Billingens fritidsområde som cykeldestination och bidrar till att området blir mer levande året om.