Vallby Sörgården

Andra museer

Skövde stad har en 600-årig historia. Från mitten av 1800-talet, då järnvägen kom, har staden präglats av industri och militär. Det finns ett antal specialmuseer i staden.

Binnebergs Tingshus

Verksamheten består av konstutställningar, konserter, föredrag och julmarknader. Aktuella programaktiviteter hittar du via Evenemangskalendern på denna hemsida. Länk finns till höger. I huset finns en vacker tingssal med en del äldre möbler, ett museum med gamla tiders fängelseutrustning och ett skolmuseum.

Läs mer om Binnebergs Tingshus.

 

Rosa huset

Rosa huset vid Skövde kulturhus fungerar som mötesplats för olika kulturarbetare. Ett sextiotal konstnärer är knutna till Skaraborgs konstgrafiska verkstad, kollektivverkstaden för koppargrafik och litografi med visning och försäljning av medlemmarnas grafiska bilder.
 
Här finnns också Mediaverkstaden Skaraborg med ett tjugotal medlemmar, Galleri Lucifer, KulturArbetsCentrum KAC samt Skövde konstskola.

Läs mer om Skaraborgs konstgrafiska verkstad och KulturArbetsCentrum, KAC.

 

Ryttmästarbostället

Ryttmästarbostället ligger vid Simsjön utanför Skövde och drivs av en ideell förening. Föreningens syfte är att bevara byggnader möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid samt göra samlingarna tillgängliga för allmänheten.

Läs mer om Ryttmästarbostället.

 

Skövdes Idrottshistoriska museum

Det nyaste museet i Skövde, från 2001, ligger i källaren på Billingehus. Muséet speglar Skövdes idrottshistoria från början av 1800-talet och fram till idag. Här finns idrottsredskap och prissamlingar, idrottslitteratur, filmer, temautställningar och föreningspresentationer. 

Läs mer om Skövdes Idrottshistoriska museum.

Vallby Sörgården

Skaraborgs enda kulturreservat

Vallby Sörgården i Tidan är Skaraborgs enda kulturreservat. Gården brukades ända in på 1960-talet med oxar. Idag är gården ett levande museum med många aktiviteter knutna till gamla tiders jordbruk och självhushållning. Här odlas äldre sorters grödor, höet hässjas, midsommarrågen mejas med lie, svarthavren binds till kärvar, ullen kardas, linet bereds, smöret kärnas och byggnaderna underhålls med traditionella metoder och material. Ibland blir det dans bort i vägen en lördagsafton eller kafferep. Det ordnas guidade visningar och skolverksamhet.

Välkomna att vara med! Tillsammans för vi kunskap och traditioner vidare.

Lär mer på om museet här Vallby 

Volvomuseet

Här berättas om starten av Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad 1868 och omvandlingen till dagens bilindustri.