Skövde Kulturhus entré

Fakta om Skövde Kulturhus

Sveriges första kulturhus byggdes 1964 i Skövde och är idag en av regionens mest besökta mötesplatser.

Skövde Kulturhus - med bland annat Konstmuseum, bibliotek, teater och biograf under samma tak - var det första "riktiga" kulturhuset som byggdes i Sverige och som invigdes 1964. Huset speglar tidsandan och tankar om ett kulturens vardagsrum som är till för alla medborgare. "Kulturell demokrati och delaktighet" var vägledande. 

En arkitektonisk skapelse

Kulturhusets arkitektur har en särpräglad karaktär - sluten och monumental. Stora förändringar gjordes invändigt 1993-1995, då ett helt nytt konstmuseum i tre plan tillkom i lokaler som Folkets hus tidigare disponerat. 

Hans-Erland Heineman, kulturhusets arkitekt, ville skapa det mångfunktionella kulturhuset och hade två bärande tankar; dels att bryta ner gränserna mellan de olika konstnärliga uttrycksformerna, dels att omskapa kulturlokalerna från uppvisningsrum till aktivitetsmiljö.