Offentlig konst

Konstenheten har ansvar för all offentlig konstnärlig gestaltning och konstsamling inom Skövde Kommun.

Konstverk finns utplacerade i olika offentliga miljöer så som i och vid stadens förvaltningslokaler, parker, torg och i trafikrondeller. Ute i Skövde kommun finns bland annat verk av Liss Ericsson, Elli Hemberg, Claes Hake, Pål Svensson, Britt-Marie Järn, Sivert Lindblom och Marianne Lindberg De Geer.

I Arena Skövde, stadshuset, Skövde kulturhus, förskolor samt i grund- och gymnasieskolor finns verk av bland annat Vera Nilsson, Siri Derkert, Christian Pontus Andersson, Andreas Ericsson, Roland Persson, Frida Fjellman och Pia König.

Ansvaret innebär registrering, vård och inköp av de offentliga konstverken.

Regelbundet sker en översyn och till hjälp finns en möjlighet för kommunens invånare att bli fadder för ett offentligt konstverk.