AiR Skövde

AIR Skövde är ett residens för internationella konstnärer, grundat 2014. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet.

Air Skövde 2018

Rui Mourão, Lissabon, Portugal.
Mourão gästar Skövde under 8 veckor från april. Han arbetar inom fältet socialt engagerad konst främst video och fotografi men även med performance. Mourãos praktik ligger i mötet mellan etnografi och konst, ett fält där han där han även är doktorand vid NOVA i Lissabon.

Vill du komma i kontakt med honom eller med oss som driver residenset, maila airskovde@skovde.se.

Rui Mourão om sin praktik

"I work with video, photography and installations.

In my artistic practice, I isolate everyday, real situations and I give them new meanings. The processes of reflection, representation and construction beyond the actual situation begin with the record and the appropriation by me of the reality close at hand. Such records become a metaphor for personal or collective processes of search for identity, power, knowledge and meaning in given contemporary contexts (at levels social, economic, political, cultural, historical, etc).

While recording situations of resistance, withdrawal or adaptation, I am particularly interested in showing the connections and the tensions such that arise between the individual and the collective, the exception and the system, the transient and the permanent, the linear and the non-linear, the private and the public, looking and being looked at, the self and the Other. In dealing with these questions, my practice towards reality is mostly contemplative and I give much care to framing. Frequently, my video work takes a performance quality based on minimal, ordinary, non-fictional action. The pre-existing scene acts as a stimulus for the action. The editing of the images introduces a choreographic dimension to the action and its movements.

I channel my personal experience into my practice. Especially, I draw on situations from my temporary jobs - as a teacher, in call centers, in archives, in theatres, museums, etc. By appropriating and subverting such experiences (that are originally related to utility, functionality and necessity) and producing artistic work out of it, I endeavour to conquer a space of liberty. All is done at the workplace and in the working hours. The images produced in this way introduce the viewer to a form of pragmatism that is at the same time its reflection and a reflection on it. In the end, it is as though the different experiences, once isolated and framed, were seen in a mirror-image, observed from a significant distance where, in the end, everything will shift from its original context. The original situations are not that natural anymore and the way is open to reinterpret it all."

Installationsvy, Stalin Boots, HD, 4 kanaler loop, överlappande, 2012-2013 ( Gjord under residens i Budapest).

Videostillbilder: Tróia, Längd: 5' 53’’ DV, en kanal,  2007 (Gjord under arbetstid på ett call center i Lissabon).

Videostillbilder: Looking for Some Small Marks, Längd: 7.30, silent, Video två kanaler ( Gjord under kurs vid Malmö Konsthögskola)

 Rui Mourão.


Konstmuseet i Skövde har sedan 2014 bedrivit ett gästateljéprogram med stöd från Västa Götalandsregionen. Under hösten 2016 stod en ny ateljé och bostad klar. Bostaden består av en boendedel och en ateljédel om totalt 50 m2. Den ligger i samma kvarter som Rosa Huset, vilket huserar Skövde Konstskola, Skaraborgs Konstgrafiska verkstad, Galleri Lucifer och KAC (Kulturarbetscentrum) och är dessutom granne med Konstmuseet och Skövde Kulturhus.

Sedan starten 2014 har frågan vi ställt oss varit: Hur kan vi som konstinstitution vara värd för en "Artist in Residence"-verksamhet? I det arbetet börjar vi nu se både ett arbetssätt och ett förhållningssätt växa fram. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet. AiRS för dialog med flera lokala aktörer bland dem Högskolan i Skövde och Skaraborgs Konstgrafiska verkstad. En viktig del i arbetet är utbytet mellan inbjuden konstnär och det lokala konstnärerna, det sker genom olika samarbeten och sociala möten. AiRS är namnet på det internationella residensarbetet. Där arbetar vi med platsspecifika "open calls" och ateljébesök, vilket är grunden i det viktiga nätverks-och kunskapsbygget på museet. Konstnärligt fokus i AiRS ligger på konst med en socialt engagerad praktik och arbeten i det offentliga rummet. På så vis aktiverar museet också andra ytor än den vita kuben och en tydlig interaktion med Skövdeborna. Arbetet med AiRS sker i nära samarbete med konstnär/curator Anna Viola Hallberg och VGR.