AiR Skövde 2014

Anastasia Vepreva från Sankt Petersburg, Ryssland.

AiRS inleddes 2014 och gästande konstnär var Anastasia Vepreva från Sankt Petersburg.


Under perioderna 9–14 september och 15 oktober–15 november (2014) gästade hon Skövde. Då letade svenska försvaret ubåtar i Stockholms skärgård och Anastasia tyckte att paranoian som uppstod i och med detta var intressant. Teman i hennes konst är annars kvinnor och feminism. Hon säger att kvinnor i Ryssland är feminister, men de vet inte om det. Våld mot kvinnor är ett ämne som berör och som engagerar henne. Som rysk kvinna vet man inte vad som är ens egen kropp, om man själv får bestämma över den eller inte.

AiRS Skövde och School of Engaged Art arrangerade också ett symposium om socialt engagerad konst/konst och samhälle i Sankt Petersburg, Ryssland under våren 2015 med stöd av Creative Force, Svenska Institutet.

 

Anastasia Vepreva visar en stark och övertygande röst i sitt möte med samhället. Hennes arbeten (video, performance och teckning) uttrycker inte bara samhällskritik utan bjuder också in andra till deltagande i dialog kring komplexa frågor som bottnar i historia, religion och politik. Inom AiR Skövde får Anastasia Vepreva möjlighet och utrymme till att vidareutveckla sin konstnärliga praktik.

 

air skövde kulturhus

 

AiR Skövdeingår som en del i ett pilotprojekt initierat av Västra Götalandsregionen tillsammans med 9 andra konstinstitutioner . Projektet syftar till att undersöka vilken roll konstinstitutioner kan spela som värd och samordnande part vid internationella konstnärsutbyten i möte med det lokala och regionala kulturlivet.  AiR Skövde utgår från konstmuseets uppdrag som konstfäste att arbeta med genus och normkritiska perspektiv. Konstnären som bjuds in får tillgång till en ateljé, bostad och resor samt en ”per diem” ersättning.

 

air skövde kulturhus

 

AiR Skövde program

Upplägget är i sitt grundutförande indelat i tre faser

Fas 1.  26-29 juni St Petersburg

En introduktionsresa för:

  • Möte med Anastasia Vepreva och Chto Delat för att diskutera AiR Skövde och planera för både kontaktresan och vistelsen i höst. Vi kommer också prata om fortsatt samarbete genom Svenska Institutet ”Creative Force”
  • Presentation av projektet på General Konsulatet i St Petersburg.
  • Möte med AiR organisationen NCCA i St Petersburg
  • Besök på konstbiennalen MANIFESTA 10

Fas 2. 9-14 september:

Kontaktresa för Anastasia Vepreva till Skövde

  • Möte med institutionen och staden
  • Möte med det lokala konstlivet genom nätverket After Art
  • Vernissage på utställningen Norm.Alt.

 

Fas 3. Ca: 15 oktober- April 2015

Anastasia Vepreva kommer under sin residens tid ha möjlighet att arbeta i en ateljé på konstmuseet, på stan och i samarbete med Västerhöjdsgymnasiet. Konstnärlig interaktion med de lokala konstnärerna. En resa till Göteborg för Artist talk och diskussion om konstens frihet och villkor planeras men är ännu ej klart.

Projektet finansieras med medel från Västra Götalandsregionen och Svenska Institutet