AiR Skövde 2016

Susana Pilar Delahante Matienzo, Havanna, Kuba.

Hennes praktik är av undersökande karaktär där hon inte sällan försätter sig själv i olika situationer vari hon utforskar system av kategorisering och kontroll genom performance, video och fotografi. Andra återkommande teman är kopplade till ämnen som genus, etnicitet och ritual.

Hon har nyligen medverkat i biennalerna i såval Havanna som Venedig, hon är utbildad vid Academia de Bellartes och ISA i Havanna och har dessutom studerat vid Karlsruhe University of Arts and Design.

Residensvistelsen är från 21 april till 20 maj. Susana Pilar Delahante Matienz inleder AiR Skövdeperioden med att leda en workshop i affischkonst 25-27 april tillsammans med Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad. Workshopen utgår från ett av hennes verk och kommer sedan att cirkulera som affischer i det offentliga rummet.

Hidden Anexing 2008.

 

El Deseo/The Wish. Videoinstallation 2014. 

Bild på konstnär och ambassadör.

Offentliggörande av Artist in Residence Skövde 2016. Elisabeth Eklund ambassadör, 
Sveriges ambassad i Havanna  (höger),och konstnären Susana Pilar Delahante Matienzo (vänster)
Fotograf: Anna Viola Hallberg