Air Skövde 2019

Khin Thethtar Latt @ Nora, Yangon, Myanmar

Årets residenskonstnär Khin Thethtar Latt @ Nora från Myanmar besöker Skövde under april och maj 2019. Under tiden i residenset kommer Nora att arbeta med sin konst genom möten med lokalbefolkningen. Hon intresserar sig för frågor kring tillhörighet - och nyfikenheten på eller nödvändigheten av att passa i nya sammanhang och miljöer. Genom rörlig bild och interaktiva tillfällen tillsammans med publiken kommer konstnären att reflektera över sin egen ankomst och sökande efter en plats att höra till.

Vill du komma i kontakt med henne eller med oss som driver residenset, maila airskovde@skovde.se.

Khin Thethtar Latt @ Nora om sin praktik

I was born in detector-ship country Myanmar which is starving the dreams, hopes and freedom. I was hungry to express myself as a youth under that pressure. The more I tried to get freedom the more I know we don’t have freedom. When I express myself using art, I realise that there are a lot of block inside me which is caused by culture, gender differences, the political situation and the way we suffer in psychological pattern.

Using performance art, photo art, filmmaking and installation, my work explore my personal feelings and trying to criticise the political situation in my country. In my early art practice, 2009 - 2010, I mostly focused on performance art. At the same time, I started exploring the camera as a creative medium. I experimented with some video work and became

a filmmaker. Being a filmmaker, I get a chance meeting different level of people in society. It can extend my knowledge in contemporary art practice. Now I use different mediums for my art practice.