Konstmuseum för nybörjare

Konstmuseet strävar efter att vara ett tillgängligt konstmuseum med hög kvalitet och ett tydligt och varierat innehåll. Här kan du läsa lite mer om vad konst är och få lite tips på vad du kan titta på.

Vad kan du göra på Konstmuseet i Skövde?

På Konstmuseet i Skövde kan du uppleva konst från början av 1900-talet fram till idag. På museet händer också många andra saker, de flesta av aktiviteterna är gratis. På torsdagskvällar kan du lära dig mer om konsten. Då kan du gå på en konstvisning. Vissa torsdagar kan du även gå på föredrag eller träffa en konstnär på en vernissage. Också på lördagar ges guidade visningar i museets utställningar. I museets Konstlabb kan både vuxna och barn skapa konst på egen hand. För barn och unga erbjuds också aktiviteter i museets regi.

Vad är konst?

Ett konstverk kan idag vara vad som helst. Ett ljud, en dans eller ett möte mellan människor kan vara konst. När tillräckligt många av dem som arbetar med konst bestämmer att något är konst så blir det konst. Denna regel kallas för den institutionella konstteorin. Det finns också andra idéer om vad konst är. Vissa menar att konst är något som kommer från Gud. Andra anser att konst är det som är vackert. Idén om vad konst är har förändrats genom tiderna och varierar mellan olika kulturer.

Vad är en samling?

Ett konstmuseum samlar på konstverk. Konstmuseet i Skövde har cirka 5 700 konstverk i sin samling. I samlingen finns till exempel målningar, teckningar, fotografier, skulpturer, ljudverk och filmer. Ett konstmuseum ska också se till att konstverken håller i flera hundra år, därför får man oftast inte ta på konstverken. Ämnen på våra fingertoppar kan skada ytan på till exempel en målning.

Vem äger konstverken?

Drygt 5 600 av konstverken i Konstmuseets samling ägs av museet, det vill säga av alla medborgare i Skövde kommun tillsammans. Resten av konstverken är depositioner, det betyder att verken ägs av någon annan men att museet visar och tar hand om konstverken. Museet lånar också in konstverk. Den konst som visas i Stora galleriet lånas ofta in från konstnären som gjort den.

Var finns konsten?

Bara några få av museets konstverk visas i utställningarna. Många fler konstverk visas på andra platser i Skövde, till exempel på biblioteken, i skolorna, i Stadshuset och utomhus i Skövdes parker, på torg och i rondeller. När konstverken inte visas förvaras de i något av museets magasin. Då brukar museets personal passa på att se över konstverken, gamla rangliga ramar byts ut mot nya och konstverken rengörs om de har blivit smutsiga.

Vad är samtidskonst?

Samtidskonst är konst som diskuterar det som händer i samhället just nu. En konstnär som gör samtidskonst börjar ofta med att undersöka något, till exempel hållbarhet, genus, demokrati eller religion. Konstnären pratar med människor, fotograferar, filmar, testar, upplever eller gör det som ska undersökas. Undersökningen blir ibland ett konstverk, till exempel en ljudinstallation, en målning, skulptur eller performance. Andra gånger blir undersökningen ett konstprojekt. För att ett konstprojekt ska kunna visas upp för andra så dokumenterar konstnären det som hänt i projektet med fotografi, film eller i text.

Vad är samtida konst?

Samtida konst är inte samma sak som samtidskonst. Samtidskonst diskuterar det som händer i samhället just nu medan samtida konst saknar tydlig koppling till aktuella samhällsfrågor. Konstnärer som arbetar med samtida konst är ofta intresserade av färg, form och material och uttrycker sig gärna genom måleri, textil, grafik eller skulptur.

Vad är modernistisk konst?

I slutet av 1800-talet blev kameran mer vanlig. Nu kunde alla som hade råd med en kamera avbilda världen. Detta gav konstnärer möjlighet att ägna sig åt annat än att måla av rika människor och historiska händelser. Många konstnärer började då intressera sig för det nya i samhället. De ville förändra samhället till det bättre genom att lämna allt det gamla bakom sig. Istället för att måla och skulptera världen såsom den ser ut när vi tittar på den, skapade de konst som visade på nya idéer och möjligheter.

Vilken konst?

Konstmuseet i Skövde samlar och visar modernistisk konst, samtidskonst och samtida konst. I museets samling är cirka två tredjedelar av konstverken skapade av kvinnor. Att som konstmuseum ha så många verk skapade av kvinnor i sin samling är unikt. Konstmuseet har därför också valt att visa fler konstverk skapade av kvinnor än av män i sin basutställning. Konsten som visas på museet är också vald ur ett normkritiskt perspektiv. Det innebär bland annat att många av konstverken ställer frågor om genus och andra områden där det finns starka uppfattningar om hur människor ska se ut och bete sig.

Vad är performancekonst?

Performancekonst är när konstnären gör ett framträdande istället för att måla eller skulptera. Ett performancekonstverk kan vara i några minuter eller i flera dagar. När framträdandet är slut finns inte konstverket längre, performancekonst dokumenteras därför ofta i foto- eller videoformat för att kunna presenteras i en utställning.

Vad är en vernissage?

En vernissage är en fest som man har när en ny utställning öppnar. På festen serveras ofta något att dricka och lite snacks. Människorna på vernissagen brukar gå runt och titta på konstverken och prata med varandra och med konstnären/konstnärerna. På Konstmuseet ordnas vernissage några gånger om året. På Skövde Kulturhus hemsida kan du se när det är vernissage. Alla är välkomna!

Vilka jobbar på Konstmuseet i Skövde?

 • Konstintendenten bestämmer vad som ska ställas ut och designar utställningarna.
 • Samlingsansvarig tar hand om all konst i museets samling.
 • Konstpedagogen ger visningar, workshops och planerar alla programpunkter.
 • Teknikern bygger nya utställningar och ser till att konsten hänger ordentligt.
 • Kommunikationsansvarig uppdaterar hemsidan och har hand om sociala medier, gör annonser och affischer.
 • Administratören har hand om ekonomi, personal och övrigt kontorsarbete.
 • Konstchefen ansvarar för museets verksamhet.
 • Publikvärdarna tar emot och samtalar med besökare om konsten samt svarar på frågor.

Att uppleva konst

I museets utställningar möter du många olika typer av konst, konst som du tycker är vacker, konst som väcker känslor och konst som inte säger dig någonting. Ett och samma konstverk kan upplevas på många olika sätt. Vad ett konstverk berättar för just dig beror på dina tidigare erfarenheter och upplevelser. Alla konstupplevelser är lika rätt. Konstnärerna vet också om att konstverken kommer att uppfattas på många på olika sätt. Det är ovanligt att en konstnär har en bestämd idé om hur ett konstverk ska tolkas.

Många tycker att det blir roligare och mer intressant att ta del av konst om man samtidigt funderar över eller diskuterar sin upplevelse. Att ställa frågor till sig själv om konsten är ett bra sätt att börja en tankegång eller diskussion. Frågor kan också göra det lättare att närma sig konstverk som upplevs provocerande eller obegripliga. Här nedanför ges förslag på frågor som du kan använda dig av när du tar del av konsten på museet. Du kan fundera över frågorna på egen hand eller diskutera dem med en medbesökare. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att uppleva ett konstverk på.

Vilka känslor känner jag när jag tar del av konstverket?
Lugn, oro, irritation, kärlek, hotfullhet, trygghet, hjälplöshet, makt, kyla, värme? Varför känner jag som jag känner?

Kommer jag att tänka på något särskilt när jag tar del av konstverket?
Väcker konstverket minnen? Associationer?

Väcker konstverket tankar om att vara människa i dagens samhälle?
Vem är jag i förhållande till konstverket? Är jag en del av verket? Vilken roll ges jag? Vilken roll tar jag?

Synliggör konstverket något som vanligtvis inte är så tydligt?
Till exempel den manliga normen, frågor om etnicitet, sexualitet eller makt och ekonomiska strukturer samt frågeställningar som utmanar vår förståelse av vad som är normalt.

Har materialet som konstverket är gjort av någon symbolisk betydelse?
Är materialet billigt eller dyrt, vilken status har det i samhället? Används materialet till något annat i andra sammanhang? Vilka associationer skapar materialet? Är materialet traditionellt eller samtida? Hur påverkar materialet min upplevelse av konstverket?

Innehåller konstverket symboler eller symboliska betydelser?

Har verket en titel?
Vad berättar titeln om verket? Är titeln allvarlig, humoristisk eller beskrivande? Hur påverkar titeln min upplevelse av konstverket?

Vem är konstnären?
I vilken del av världen lever/levde konstnären? När är konstnären född och hur gammal var konstnären när hen gjorde verket? Intresserade sig konstnären för några särskilda ämnen eller frågor?

När du tar del av föreställande bildkonst kan du också använda dig av dessa frågor:

 • Vad föreställer konstverket?

 • Finns det människor, djur eller andra varelser i konstverket?
  Vad gör dom? Vilket humör är dom på? Vad tittar dom på? Vilken relation har dom till varandra? Vilken relation har du till dom?

 • Föreställer konstverket ett rum eller ett landskap, hur skulle det kännas att befinna sig i rummet/landskapet?
  Behagligt, skrämmande, spännande, harmoniskt? Om jag kunde kliva in i konstverket, vad skulle jag göra då?