Seniorer söker konstnär

Ansökan till konstprojekt med seniorer.

Sedan 2014 har Konstmuseet i Skövde arbetat med skapandeverksamhet för seniorer genom projektet ”Konst att minnas till”. Syftet med projektet har varit att både höja livskvalitén hos äldre samt skapa konstnärligt relevanta möten mellan konstnär och seniora medskapare. Utgångspunkten har hela tiden varit att mötet med en konstnär är unikt och skiljer sig från mötet med en konstpedagog. Med denna utgångspunkt har arbetet också blivit en undersökning av hur en konstnär kan motiveras utifrån sitt konstnärliga arbete att göra konst tillsammans med äldre personer som medskapare. Under dessa år har vi arbetat med fyra konstnärer och nu ska vi till hösten 2019 etablera ett nytt sätt att möta seniorer på, genom formatet konstcirkel. I samband med det söker vi nu flera konstnärer bosatta i Skaraborg att fortsätta arbetet tillsammans med.

Platsen för dessa konstnärliga möten är de träffpunkter som finns i Skövde kommun. Du som konstnär kommer arbeta med en och samma grupp, på samma plats under ett antal träffar i cirkeln.

Upplägget är enkelt. Utifrån din konstnärliga praktik introducerar du genom cirkelformatet en grupp äldre personer i ditt skapande. Det handlar alltså inte om en kurs i att behärska en konstnärlig teknik, utan om ett format där din konst utgör idén och resultatet.

Mötena kommer ske en gång i veckan under fyra efter varandra följande veckor, hösten 2019 (exakta tider kommer meddelas vid ett senare datum). Varje möte/cirkel är 1,5 timme på plats på en träffpunkt. Sammantaget ska projektet rymmas inom ramen för att det går att genomföra på sammantaget 6 timmar och med 6 timmars förberedelsetid. Du kommer kunna fakturera 12 timmar enligt KRO avtal (1000 kr/tim) plus en materialkostnad på 1500 kr, totalt kan du alltså fakturera 13 500 kr + moms för en cirkel.

Låter detta intressant och är något du skulle vilja arbeta med?  Vi söker flera konstnärer. Ansök till oss senast den 2 juni 2019. Har du frågor tveka inte att kontakta oss!

I din ansökan ska du presentera din konstnärliga idé och kursupplägg med ovan nämnda förutsättningar i åtanke. Bifoga ditt CV. Vi söker dig som är yrkesverksam konstnär, vilket vi definierar likt KROs medlemskriterier, läs mer här http://www.kro.se/bli-medlem.


Kontakt:
Thomas Oldrell 0500-498562
Mette Muhli, 0500-498554
konst@skovde.se