Bild på en hand med penslar.

Skaraborgssalongen 2020

16 april-13 september i Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Ansökningsperioden har passerat.

Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen? 

Om ditt/dina bidrag kommer med i utställningen så trycks ett av fotografierna i en utställningskatalog. Att du sänder in fotografier och ansökan betyder att du ger tillstånd att utan ersättning låta Konstmuseet reproducera utställda verk på internet, i katalog och övriga tryck för Skaraborgssalongen 2020 såsom marknadsföring och dokumentation. Det betyder också att du godkänner att fotografiet erbjuds till pressen för fri publicering i samband med mediebevakningen av Skaraborgssalongen.

När och hur får jag reda på om jag kommit med? 

Juryns utslag sänds ut per e-post under vecka 9. De som har antagits får närmare information om inlämning av antagna verk, rutiner för försäljning osv.

Jag har blivit antagen, när ska jag lämna in mina verk?

Inlämning kommer att ske torsdag 26 mars kl 16-18 och 
lördag 28 mars kl 12-15.
Utlämning efter utställningens slut sker söndag kl 13 september kl 16-18 och måndag 14 september kl 13-17.
Om du inte har möjlighet att själv sköta inlämning/utlämning går det bra att någon annan gör det åt dig.

Packning och transport av verken 

Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk till Konstmuseet samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.

Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?

Vid försäljning av de utställda bidragen tar Konstmuseet ut en provision om 30 procent. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt, med avdrag för försäljningsprovisionen, när köparen/ köparna erlagt full betalning, och betalningen sätts in på det konto du anger vid inlämning av verken.

Om jag behöver mer information, vart ringer jag? 

Upplysningar om Skaraborgssalongen 2020 lämnas av 
Tomas Asplund Gustafsson, tel 0500-49 85 72 eller e-post 
tomas.asplundgustafsson@skovde.se