Your Sound Your Town

Ett interaktivt konstverk skapat av konstnären Chris Porcarelli för Skövde Kulturfabrik.

Full aktivitet råder

Konstverket besöks dagligen av våra besökare och förbipasserande i alla åldrar. Kom du med och se vad som händer med ljudet om du tar ton i det lilla huset eller spelar på klangrören. Ditt ljud, din stad. Vårt ljud, vår stad. Välkommen att utforska!

Bakgrund

Under planeringen av Kulturfabriken 2015 kläcktes idén om att sätta kulturfabriken på kartan med ett nytt landmärke i form av en konstnärlig gestaltning i anslutning till den nya entrén. Pengar äskades ur Egnellska fonden* och beviljades av Kultur och fritidsnämnden.

Därefter utlystes en tävling där över 120 konstnärer anmälde sitt intresse om att få göra gestaltningen. En jury bestående av representanter från kommunens Konstenhet, Kulturfabriken, Kultur och fritidsnämnden samt en fristående konstnär träffades i december 2015 och tittade på det inkomna materialet. Efter noga övervägande valde juryn tre konstnärer; Monica Gora, Emma Kronvall och Chris Porcarelli, som fick i uppdrag att göra var sitt skissuppdrag.

Juryn kom efter grundlig överläggning fram till att ge det slutgiltiga uppdraget att gestalta kulturfabrikens nya entrémiljö till Chris Porcarelli.

Konstverket växer fram

Efter tilldelat uppdrag var det dags för Chris Porcarelli att sätta sina planer i verket och förvandla sin lilla modell i vit kartong till en närmare sju meter hög skulptur i trä och stål. Chris Porcarelli har ett, för detta projekt, helt ovärderligt förflutet som brokonstruktör i USA, så frågor om hållfasthet, vindbyar, vibrationer och allt annat som behöver tas i beaktande när en gör ett verk i denna dimension var välbekanta för honom.

Numera är Chris Porcarelli verksam i Dalsland i konstnärskollektivet Not Quite som är inrymt i ett gammalt pappersbruk. Där har han tillgång till stora smedjor och metallverkstäder vilket har möjliggjort för honom att under sommaren och hösten 2016 själv tillverka hela den stora metallkonstruktionen i tre delar, delar som efter ett besök hos lackeraren tillslut anlände i Skövde med kranbil en kall och snöig morgon i början av november.

Därefter har Chris Porcarelli och hans team av plattläggare, snickare och elektriker monterat ihop skulpturens alla metalldelar, platsbyggt alla trädäck och ramper, gjort markanpassningen kring verket samt dragit el och installerat all belysning. Sist men inte minst kom det tydliga blåa färgen på plats, lagom till våren 2017. Det var också då som konstverket till slut fick sitt namn: Your Sound Your Town.